Velkommen til Sogn Advokatkontor

Kontoret ligger i Sogndal sentrum og betjener primært de åtte kommunene i Indre Sogn og Høyanger.

Kontoret bistår i forbindelse med tvistesaker og rettssaker, utfører diverse praktisk juridiske gjøremål (f.eks. ordning med skøyte, skriving av testament m.v.) og avgir uttalelser om ulike typer rettsspørsmål.

I erstatningssaker og enkelte andre sakstyper kan det avtales resultatbasert salær "no cure - no pay" (ingen betaling uten resultat). Denne muligheten gjelder bare klienter i Sogn og Fjordane.

Klienter i Indre Sogn gis ½ time gratis bistand til vurdering av tvistesaker. Dette gjelder bare ved henvendelse pr. e-post, og bare hvis det blir vist uttrykkelig til
denne garantien.

Advokat Halvor Thurn-Basberg har allsidig bakgrunn og bred juridisk erfaring fra mange saksområder. Han vil sette alt inn på å gi deg:

  • God rådgivning
  • Rask saksbehandling
  • Og et godt resultat.