Ordninger som gir rettshjelpdekning


Fri rettshjelp fra det offentlige:
Fylkesmannen, domstolene og enkelte andre offentlige organer gir fri rettshjelp på visse
vilkår begrenset til et bestemt antall timer eller for hele saken. En utgreiing om disse
reglene og andre nyttige lenker finner du på nettstedet www.advokatenhjelperdeg.no

Retthjelpdekning knyttet til forsikringer og medlemskap i organisasjoner m.m:
En rekke forsikringer gir rett til fri rettshjelp på visse vilkår.

Det gjelder for eksempel boligforsikring, innboforsikring, landbruksforsikring m.v. Vanlige
vilkår ved bruk av boligforsikring er for eksempel beløpsbegrensning på kr 80.000 -
100.000 kr og egenandel på kr 3.000 - 4.000 kr + 20 % av overskytende beløp.

Rettshjelpdekning knyttet til medlemskap i organisasjoner, foreninger m.v.:
En del større organisasjoner og foreninger gir rettshjelp til sine medlemmer. Viktige
eksempler er organisasjoner i arbeidslivet, blant annet LO og NHO.